Bắt buộc nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2018. Đặc biệt doanh nghiệp mới thành lập

Theo dự thảo Nghị định về hóa đơn (sửa đổi) mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý, chuẩn bị trình Chính phủ, từ năm 2018. Dự thảo cũng mở rộng, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)

- Hạn chế đối tượng tự in, đặt in hóa đơn.

- Từ năm 2018 doanh nghiệp mới thành lập phải dùng hóa đơn điện tử.

- Bộ Tài chính sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, hoặc HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng, cung cấp dịch vụ

Không tồn tại mẫu tin