Nhân viên thiết kế IT

Vị trí
Tỉnh thành
Trình độ học vấn
Mức lương

Yêu cầu công việc

Hồ sơ

Tuyển dụng nhân viên IT không cần kinh nghiệm chủ yếu có tinh thần tự học hỏi

Biết làm một số công việc sau

Biết thiết lập Google AdWords

Biết thiết lập một website

(Nếu chưa biết thì có tinh thần tự tìm tòi tự học là quan trọng)

Cụ thể công việc, mức lương trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Hồ sơ gửi về theo địa chỉ công ty hoặc vào mail ngodinh@tuvanthuedongnai.com