CHỮ KÝ SỐ - TOKEN

CHỮ KÝ SỐ - TOKEN

Chữ ký số đầu tiên được hiểu là một dạng chữ ký điện tử. Nó được tạo ra bằng sự biến đổi thông điệp dữ liệu sử dụng bằng một hệ thống mật mã. Dựa vào mật mã không đối xứng này mà ta có được thông tin dữ liệu ban đầu và khóa công khai:

Biến đổi tạo ra bằng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa.

Đảm bảo sự toàn vẹn của thông điệp dữ liệu khi thực hiện việc biến đổi kể trên

tư vấn đăng ký chữ ký số

 

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG BẢO MẬT CỦA CHỮ KÝ SỐ

  • Hệ thống mật mã này không đối xứng, có khả năng tạo ra cặp khóa bao gồm 2 loại. Khóa bí mật và khóa công khai.
  • Khóa công khai: khóa cặp sử dụng để kiểm tra chữ ký số. Bạn có thể gửi cho đối tác, khách hàng dòng mã này. Họ có thể kiểm tra thông tin doanh nghiệp qua khóa công khai.
  • Khóa bí mật: Khóa dùng để tạo chữ ký số, và chỉ mình bạn được biết.
  • Khóa mật mã này bao gồm chuỗi các số nhị phân 0 và 1.

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ & PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ

Phạm vi ứng dụng của chữ ký số

Với cá nhân: Chữ ký số sử dụng trong việc giao dịch thư điện tử email, hay bán hàng trực tuyến. Đầu tư chứng khoán, các dịch vụ ngân hàng điện tử, ATM, Visa.

Với tổ chức, doanh nghiệp: Chữ ký số sử dụng để giao dịch thuế mạng, khai thuế hải quan, điện tử, bảo hiểm xã hội, giao dịch điện tử thương mại. Nó có tính bảo mật, an toàn và rất nhanh chóng.

tư vấn dịch vụ chữ ký số token

Giá trị pháp lý

Chữ ký số có giá trị tương đương với văn bản có dấu và chữ ký giấy thông thường.

Hay nói cách khác, chữ ký số được ví tương đương với chữ ký tay cá nhân hoặc con dấu của tổ chức trên môi trường giao dịch điện tử.

Dịch vụ khác