CÓ PHẢI CHỊU THUẾ NHÀ THẦU KHI GỬI MÁY QUA NƯỚC NGOÀI SỬA CHỮA

Kính gửi Bộ tài chính. Kính nhờ BTC giải đáp vướng mắc liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết như sau: Máy cắt của công ty chúng tôi bị hỏng cần nhà thầu nước ngoài sang sửa chữa. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 các kỹ sư nước ngoài không sang Việt Nam được. Theo đó, chúng tôi phải gửi máy ( tái xuất ) máy cắt này sang nước ngoài để sửa chữa, sau đó sẽ ( tái nhập ) máy về Việt Nam. Chúng tôi phải trả nhà thầu nước ngoài một khoản phí sửa chữa máy trên. Hỏi: Chi phí sửa máy trên có thuộc đối tượng phải chịu thuế nhà thầu nước ngoài không?

21/12/2020

 Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không áp dụng như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

Ví dụ 6:

Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức ở Singapore để thực hiện dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại thị trường Singapore thì dịch vụ quảng cáo này của tổ chức Singapore không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư. Trường hợp tổ chức ở Singapore thực hiện quảng cáo sản phẩm để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trên internet thì thu nhập từ dịch vụ quảng cáo này thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư.

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả 

Không tồn tại mẫu tin