Lập hoá đơn sai thời điểm, bị phạt thế nào?

Theo Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt như sau:
 

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt

1​

Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

Cảnh cáo​

2​

Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế (trừ trường hợp trên)

Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng

3​

Lập hóa đơn không đúng thời điểm (trừ 02 trường hợp trên)

Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng

Không tồn tại mẫu tin