Dịch vụ hoàn thuế điện tử

Hiện nay Tổng cục thuế đã triển khai hầu như toàn bộ thí điểm hoàn thuế điện tử tới các tỉnh thành. Đặc biệt tỉnh Đồng Nai được chọn là một trong 13 tỉnh đầu tiên được thí điểm hoàn thuế điện tử, nhưng hiện nay các doanh nghiệp Đồng Nai chỉ một số doanh nghiệp tiêu biểu mới được chọn thí điểm việc hoàn thuế điện tử, việc hoàn thuế điện tử đối với những doanh nghiệp khác là chưa có chức năng, giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT. Khi thực hiện hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sẽ nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế, nếu hồ sơ cần bổ sung, cơ quan thuế sẽ gửi văn bản điện tử cho người nộp thuế để hoàn thiện. Quy trình này sẽ tiết kiệm thời gian, công sức cho người nộp thuế và giảm thiểu thời gian phải tiếp xúc với công chức thuế, từ đó giảm tiêu cực trong quá trình hoàn thuế GTGT. Theo Tổng cục thuế, với hơn 560.000 doanh nghiệp đang hoạt động, mỗi năm, ngành thuế giải quyết khoảng 20.000 bộ hồ sơ hoàn thuế. Dự kiến trong năm 2017, 90% hồ sơ sẽ thực hiện hoàn thuế điện tử.

Hướng dẫn thực hiện chi tiết các chức năng hoàn thuế điện tử

Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:

  • Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT
  • Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT
  • Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế
  • Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế
  • Hủy giấy đề nghị hoàn thuế
  • File đính kèm hướng dẫn hoàn thuế điện tử