Xuất hoá đơn vào khu chế xuất, công ty chế xuất bao nhiêu % ?

Thế nào là Doanh nghiệp khu chế xuất?

Phân biệt Khu công nghiệp – Khu chế xuất – Khu kinh tế

Khu công nghiệp

Khu chế xuất

Khu kinh tế

Chuyên sản xuất và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp

Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu và thực hiện dịch vụ cho xuất khẩu

Có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư

Doanh nghiệp chế xuất là:

 • Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài
 • Phải nằm trong khu chế xuất
 • Các loại hàng hóa do doanh nghiệp đó sản xuất khẩu phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài
 • Phải khai báo với cơ quan Hải quan để trở thành doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ pháp luật

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này”

Căn cứ khoản 1 điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:

“1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) ……

b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;”

Thông tư 219/2013/TT-BTC

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 2 quy định về điều kiện hưởng thuế suất 0% như sau:

“a) Đối với hàng hoá xuất khẩu:

 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;
 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
 • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.”

Áp dụng thực tế xuất hóa đơn cho doanh nghiệp khu chế xuất

Mặt hàng xuất hóa đơn 0% VAT

Dựa trên các điều khoản trên, có thể thấy rằng, các doanh nghiệp bán hàng/ xuất hóa đơn vào khu chế xuất cần chú ý:

 • Hầu hết các mặt hàng bán cho khu chế xuất có thể xuất hóa đơn 0% VAT
 • Tuy nhiên, doanh nghiệp cần làm một số thủ tục cụ thể:
  • Phải làm thủ tục hải quan theo quy định
  • Có chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, hợp đồng bán, gia công…

Nếu doanh nghiệp không làm đủ thủ tục, sẽ không được hưởng mức thuế xuất VAT 0%. Trường hợp này, phải xuất hóa đơn VAT 10% như bình thường.

Tuy nhiên, 1 số mặt hàng sẽ được lựa chọn làm hoặc không làm thủ tục hải quan:

 • Hàng tiêu dùng, DNCX mua từ nội địa, phục vụ cho
  • Điều hành bộ máy văn phòng
  • Dinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc

Mặt hàng không được tính thuế xuất 0%

Một số mặt hàng sẽ không được tính mức thuế xuất 0%, bao gồm:

 1. Dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
 2. Cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan).
 3. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác
 4. Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 5. Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa.
 6. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.
 7. Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm:
 • Cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi
 • Dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động
 • Dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

 

Không tồn tại mẫu tin