Hướng dẫn kê khai thuế vãng lai

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai chi tiết – Đồng Nai có phải kê khai nộp thuế vãng lai hay không? Trong trường hợp nào thì ta phải kê khai thuế GTGT vãng lai? Điều kiện và cách kê khai thuế GTGT vãng lai như thế nào, điều kiện ra sao? 

A. Những trường hợp phải kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 2 của thông tư 26/2015/TT-BTC về Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 thì:
– DN có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính.
– DN có chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính.
-Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

B. Hồ sơ kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
1. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT.

C. Trình tự kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
1. Kê khai tại địa phương có phát sinh doanh thu vãng lai
– Đăng nhập phần mềm HTKK phiên bản mới nhất
=> Thuế Giá trị gia tăng
=> Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh
=> Kê khai đầy đủ theo mẫu
=> In nộp trực tiếp hoặc kết xuất XML nộp qua mạng cho cơ quan thuế nơi phát sinh doanh thu tính thuế vãng lai.
– Căn cứ số thuế trên tờ khai 05/GTGT, kế toán thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi có doanh thu vãng lai.
– Kế toán lưu giữ hồ tờ khai và chứng từ nộp thuế vãng lai cẩn thận đề làm căn cứ tính trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

2. Kê khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính
Căn cứ tờ khai 05/GTGT và chứng từ nộp thuế vãng lai kế toán thực hiện kê khai vào Tờ khai 01/GTGT tại trụ sở chính như sau:
=> Đăng nhập phần mềm HTKK phiên bản mới nhất
=> Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) => Chọn loại tờ khai (tháng/quý)
=> Chọn kỳ kê khai
=> Chọn trạng thái tờ khai (lần đầu)
=> Chọn các phụ lục liên quan (nếu có)
=> Chọn phụ lục PL01-5/GTGT => Đồng ý.
=> Kê khai đầy đủ các phụ lục liên quan và phụ lục PL01-5/GTGT => Ghi
=> phần mềm tự động cập nhật số tiền thuế vãng lai đã nộp lên tờ khai 01/GTGT tại chỉ tiêu 39. Số liệu tại chỉ tiêu 39 sẽ được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ thêm tại tờ khai thuế GTGT của trụ sở chính.

D. Bộ hồ sơ  kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:
1. Đơn xin kê khai và nộp thuế GTGT vãng lai gửi Cục thuế địa phương.
2. Hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh vãng lai (bản sao)
3. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao)
4. Tờ khai 05/GTGT đã nộp
5. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
6. Chứng từ nộp tiền thuế vãng lai vào ngân sách nhà nước

E. Cách tính thuế vãng lai ngoại tỉnh
Căn cứ vào điểm e, khoản 1, điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC thì: Tạm tính theo doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng của của sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ tại địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh và tỷ lệ thuế suất như sau:
1. Nếu hàng hóa, dịch vụ đó chịu thuế suất 10% thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu hàng hóa dịch vụ chưa có thuế GTGT.
2. Nếu hàng hóa, dịch vụ đó chịu thuế suất 5% thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1% trên doanh thu hàng hóa dịch vụ chưa có thuế GTGT.

Bạn có thể quan tâm: Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT

1. Tính số thuế GTGT đầu ra còn phải nộp trong kỳ
Số Thuế GTGT đầu ra phải nộp = Phát sinh Có TK3331 – phát sinh Nợ TK3331
2. Tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Dư Nợ TK133 ở đầu kỳ + phát sinh Nợ TK133 trong kỳ – phát sinh Có TK133 trong kỳ
3. Thực hiện bút toán kết chuyển thuế
TH 1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
=> Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào, số chênh lệch phải nộp.
 Nợ TK 3331  (Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)
     Có TK 133
TH 2: Số thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
=> ta kết chuyển số thuế GTGT đầu ra phải nộp, số chênh lệch chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp.
  Nợ TK 3331   (Số thuế GTGT đầu ra phải nộp)
     Có TK 133  
4. Kiểm tra kết quả việc kết chuyển thuế GTGT
TH 1: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
– Kiểm tra số dư Có cuối kỳ TK 3331 (Sau khi kết chuyển, không tính bút toán nộp thuế) = Chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế GTGT.
TH2: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào thì:
Số dư Nợ TK133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT.

Nếu bạn có nhu cầu gì về các dịch vụ của Công ty TNHH Tư vấn thuế Đồng Nai thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ĐỒNG NAI

  • Địa chỉ: O.50, Đường Đồng Khởi, KP.3, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 02512 200 200
  • Mobile: 0906 642 969
  • Website: tuvanthuedongnai.com
  • Email: ngodinh@tuvanthuedongnai.com

 

Tin tức khác